Tuhuteru treedt toe tot RvT Drents Museum

Per direct is Rocky Tuhuteru (1959) toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen. Tuhuteru was van 2010 tot 2015 lid van de Raad voor Cultuur met als portefeuille Diversiteit en Integratie, momenteel werkt hij nog altijd als adviseur voor de Raad. Daarnaast is Rocky Tuhuteru managing director van een media- en communicatieprogamma en kreeg hij landelijke bekendheid als presentator van radioprogramma’s als Langs de Lijn, Radio Tour de France en Medelanders Nederlanders. 

Han Noten, voorzitter Raad van Toezicht Drents Museum: “Rocky is zich als mediaman en communicatiespecialist zeer bewust van de rol die inclusiviteit en diversiteit kan betekenen in de museale context. Zijn inbreng, ook als voormalig lid van de Raad voor Cultuur, zal voor het Drents Museum zeer betekenisvol zijn.”

Rocky Tuhuteru vindt het uitermate eervol zitting te nemen in de RvT: “Eervol juist omdat het Drents Museum zich de afgelopen jaren nationaal en vooral ook internationaal heeft gemanifesteerd met spraakmakende tentoonstellingen. Maar ook met innovatieve en inspirerende initiatieven op het gebied van muziek en educatie. Assen mag gepast trots zijn op een museum met zoveel kwaliteit, visie en allure. Als lid van de RvT hoop ik dit verder uit te bouwen, zodat het Drents Museum voor zoveel mogelijk publieksgroepen tot de verbeelding spreekt.”