Stedelijk Museum Schiedam exposeert nieuwe aanwinsten

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft het afgelopen jaar zes kunstwerken aangekocht, waaronder een schilderij van de vorig jaar overleden Daan van Golden. Onder de overige aankopen bevinden zich drie voormalige winnaars van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs: Evelyn Taocheng Wang, Femmy Otten en Zoro Feigl. Van de hand van Elspeth Diederix werden er twee stillevens verworven. 

Van 23 juni tot en met 30 september 2018 worden de nieuwe aanwinsten tentoon gesteld in de expositie ‘Hollandse Nieuwe’. Voor die tijd, vanaf 25 maart zijn ze al te zien in Schunck, Heerlen. Sinds dit jaar stemmen de beide musea hun verzamelbeleid op elkaar af. Vanwege deze samenwerking heeft het Mondriaan Fonds voor twee jaar een extra aankoopbudget toegekend via de bijdrage collectieprogramma’s. Ook was er steun van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam

Overzicht van de aankopen
Summer (2017) – Evelyn Taocheng Wang (Chengdu, 1981). In het sculptuur uit de serie Four Seasons of Women Tragedy komen gender en persoonlijke ervaringen samen. De vier seizoenen ziet Wang als metafoor voor het vrouwenleven. De keien om de sculptuur komen uit de Maas bij Rotterdam waar Wang woont en werkt.

De titel van het kunstwerk And life is over there (2014) van Femmy Otten (Amsterdam 1981) is ontleend aan een gedicht van Emily Dickinson over de onmogelijkheid om als man en vrouw samen te leven. De vormen van haar sculpturen ontstaan associatief en lijken op klassieke beelden.

Zoro Feigl (Amsterdam 1983) bouwt van oude machineonderdelen spectaculaire installaties vol beweging. De monumentale installatie Conveyor (2016) bestaat uit twee lopende banden die een mengsel van water en olie bewegen waardoor een soort abstracte schilderingen ontstaan. De installatie maakt deel uit van de solotentoonstelling Infinity in de Electriciteitsfabriek in Den Haag, tot en met 11 maart.

Elspeth Diederix (Nairobi 1971) zet haar foto’s in scène en derhalve zien ze er bij vlagen surrealistisch uit. Haar wereld oogt mooier of fantastischer dan de werkelijkheid. Diederix maakte de twee aangekochte onderwaterstillevens Colorshape (2017) en Shape Two (2017) op de bodem van de Zeeuwse wateren.

Afgelopen jaar overleed Daan van Golden (Rotterdam 1936 – Schiedam 2017), de kunstenaar die decennia in Schiedam woonde en werkte. Hij bouwde een oeuvre op waarin abstractie, popart en conceptuele kunst samensmelten. Met de aankoop van Heerenlux heeft het museum nu ook een schilderij uit zijn late oeuvre. De titel van het schilderij ontleende de kunstenaar aan het merk van de gebruikte verf.