Het Scheepvaartmuseum biedt prikkelarm museumbezoek aan kinderen met autisme

Het Scheepvaartmuseum signaleerde dat voor personen met autisme, ADHD of een andere prikkelverwerkingsstoornis, onvoldoende museumaanbod aanwezig is. Dit was mede de aanleiding voor Het Scheepvaartmuseum om in samenwerking met de Reinwardt Academie het autismevriendelijke museumbezoek te ontwikkelen.

In april 2018 heeft het museum voor het eerst een museumbezoek aangeboden voor kinderen van 6 t/m 13 jaar met autisme en hun familie. Hieruit bleek dat deze doelgroep behoefte heeft aan cultuur en verdieping. Maar een museumbezoek is voor hen echter niet vanzelfsprekend. Voor personen met autisme kunnen overdadige achtergrondgeluiden of het gebruik van sfeerverlichting storend zijn. Naar aanleiding van de succesvolle pilot biedt Het Scheepvaartmuseum nu elke drie maanden een prikkelvrij programma aan dat speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld. De eerstvolgende bezoeken vinden plaats op 24 november 2018 en 26 januari 2019, van 09.30 tot 11.00 uur.

Aanmelden
Families kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan educatie@hetscheepvaartmuseum.nl o.v.v. datum, aantal personen en de leeftijd van de kinderen. De maximale capaciteit is 15 personen per groep. Bij aanmelding ontvangen deelnemers een wegwijzer met het programma. Hiermee kunnen zij zich thuis voorbereiden op het museumbezoek.