RKD en Van Gogh Museum: ‘mapping artists’ in Parijs

Johan Barthold Jongkind, Zicht op de Notre Dame, 1852, Petit Palais, Parijs.

Het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) heeft in samenwerking met het Van Gogh Museum onderzoek gedaan naar de relaties van Nederlandse kunstenaars onderling en met hun Franse collega’s in het Parijs van de negentiende eeuw. Door de bevindingen op een kaart in beeld te brengen hoopt men meer te leren over de artistieke uitwisselingen in die periode. Dit naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Nederlanders in Parijs 1789-1914’ die 13 oktober van start gaat. 

Het onderzoek heeft zich toegespitst op de internationale samenwerkingen en de resultaten die deze opleverden. Waar leefden de Nederlandse kunstenaars? Wie hebben ze ontmoet? Welke ideeën en inzichten namen ze uit Parijs mee terug? En wat voor een soort kunst? Om dit te visualiseren is er een interactieve kaart gepresenteerd die middels ‘geotagging’ laat zien waar iemand woonde en / of werkte. Via RKD Explore kan men dankzij Mapping Artists de stappen van onder meer Van Gogh, Breitner, Jongkind, Van Dongen en Mondriaan volgen, ontdekken welke werken waar geproduceerd werden en welke relaties daar mogelijk debet aan waren.

Mapping Artists van het RKD: de locaties van woningen en ateliers van Nederlandse kunstenaars in Parijs / Via Codart.nl

Het onderzoek van het RKD en het Van Gogh Museum begint bij de realisatie dat kunst het resultaat is van nationale en internationale onderdelen. Tijdens de 19e eeuw neemt de mogelijkheid tot reizen toe en daarmee ook de interactie en wederzijdse beïnvloeding tussen internationale kunstenaars. Zo’n 35 tot 40% van de negentiende eeuwse Nederlandse kunstenaars heeft voor een langere periode in buitenland geleefd, met name Parijs en de directe omgeving was een populaire bestemming.

Het verwerken van geografische kunsthistorische data op een interactieve kaart staat nog in haar kinderschoenen en het RKD ziet dit project dan ook pas als een eerste begin. Intentie is om meer gegevens te verwerken; meer kunstenaars en meer locaties om zo nog meer mogelijke verbanden in beeld te brengen. Ditzelfde kan op termijn ook gedaan worden met kunstwerken.

‘Nederlanders in Parijs 1789-1914’ is vanaf 13 oktober tot en met 7 januari 2018 te zien in het Van Gogh Museum.