Regering geeft weer geld uit aan cultuur

Minister Van Engelshoven (D66) van Cultuur heeft gisteren een nieuwe Cultuurvisie gepresenteerd, hieruit blijkt dat Den Haag weer meer geld beschikbaar stelt voor cultuur dan de afgelopen jaren het geval was. Voor de cultuurminister staat de jeugd in haar plannen centraal: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van jongs af aan meedoen aan cultuur, kunst maken of er gewoon van genieten.”Speerpunten in de nieuwe Cultuurvisie zijn volgens Trouw onder meer kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur door middel van goed muziekonderwijs en schoolreisjes naar musea. Tevens moeten jonge kunstenaars eerlijke honoraria betaald krijgen, moeten jonge talenten die net klaar zijn met hun opleiding ondersteund worden en dient er geïnvesteerd te worden in jeugdtheatergezelschappen. Nieuwe generaties die een eigen taal spreken en hun eigen verhalen hebben moeten een eigen, nieuw publiek aanspreken, zo stelt de minister.
Groeiende bijdragen
De investeringen in cultuur zullen stapsgewijs toenemen: van 25 miljoen euro in 2018, naar 50 miljoen in 2019 en structureel 80 miljoen per jaar vanaf 2020. Van Engelshoven ligt toe: “Zoals een delta dichtslibt als je er niet naar omkijkt, zo moeten we voorwaarden scheppen waarin de kunst kan floreren. Kunst verdient onze steun. Want een open samenleving als de onze kan het zich niet veroorloven om in te dommelen. Als we de luiken dreigen te sluiten, gooien kunstenaars ze weer open.” Uit het regeerakkoord werd al duidelijk dat erfgoed en monumenten er eenmalig 325 miljoen euro bij krijgen, volgens de minister zeer belangrijk omdat een samenleving niet alleen vanuit vernieuwing kan bestaan. Er wordt ook 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor grote aankopen door musea, dit wordt de komende jaren aangevuld met nog eens 25 miljoen. Het Nationaal Aankoopfonds was zo goed als leeg na de aanschaf van de Rembrandt portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, maar dit soort aankopen van nationale betekenis zouden als het aan minister Van Engelshoven ligt ook in de toekomst mogelijk moeten blijven.
Er werden in de presentatie van de cultuurvisie nog meer investeringen bekend gemaakt, onderstaand zoals geïnventariseerd in Trouw: – Voor Groningse monumenten door aardbevingen getroffen wordt 15 miljoen euro beschikbaar gesteld, bovenop het geld voor schadeherstel.
– Er wordt al dit jaar 2,1 miljoen euro besteedt aan museale schoolreisjes, in 2019 wordt dit 4,9 miljoen.  – Eenmalige bijdrage van 5 miljoen waarmee 600 extra scholen subsidie krijgen voor goed muziekonderwijs. – Scholen worden gemotiveerd culturele bezoeken te plannen die ‘schuren’ om zo onderwerpen als pesten, discriminatie, loverboys en homoseksualiteit bespreek te maken. – Het kabinet investeert 1,5 miljoen per jaar in het Filmmuseum Eye en in jeugdtheatergezelschappen. – Het Nieuwe Instituut in Rotterdam krijgt in 2018 5,5 miljoen om ontwerpen van Nederlandse architecten te digitaliseren. – Talentvolle kunstenaars worden ondersteund met 2,7 miljoen euro in 2018, 4,9 miljoen in 2019 en verder oplopend.