Regeerakkoord Rutte III positief voor Nederlandse musea

Deze week presenteerde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord. Hieruit blijkt dat Rutte III de bijdrage die musea aan Nederland leveren op waarde schat. De vier coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, CU) maken extra budgetten vrij voor de cultuursector en de Museumverenging constateert verheugd dat haar vier speerpunten door de regering zijn overgenomen.

De vier speerpunten van de Museumvereniging betrof om te beginnen de collectiemobiliteit.   Om deze te stimuleren staat de overheid garant voor geleende topstukken met de zogenaamde indemniteitsregeling. Hoe deze in de praktijk verruimd zal worden is nog onduidelijk. De Geefwet, die het fiscaal aantrekkelijker maakt om schenkingen aan musea te doen, blijf van kracht. Deze regeling is van groot belang voor de ontwikkeling en groei van museale collecties. Cultuureducatie krijgt veel aandacht, het belang van cultuur, geschiedenis en de eigen identiteit is vertaald naar onder meer het verplichte bezoek voor schoolkinderen aan het Rijksmuseum. Ruimte voor onderzoek en nieuwe aankopen voor collecties worden ook benadrukt in het akkoord.

Zorgen over BTW-tarief
De verhoging van het lage BTW-tarief naar 9 procent wordt door de Museumverenging wel met zorg benaderd. De verwachting is dat dit zal leiden tot lagere bezoekersaantallen waardoor de stijging van eigen inkomsten van musea onder druk komt te staan. De plannen moeten wel nog geconcretiseerd worden en op 13 november staat de behandeling van de cultuurbegroting op de agenda. “Met de aandacht voor de museale functie in het regeerakkoord zien we dit met vertrouwen tegemoet. Het is een stap op weg naar een toekomst met nóg meer waardering voor musea en museale collecties in Nederland”, aldus de Museumvereniging.