Twist over echtheid Hitler-aquarel van Museum Eyewitness

Museum Eyewitness uit Limburgse Beek zou voor 20.000 euro een valse aquarel van Adolf Hitler hebben aangekocht, dat beweren Jaap van den Born en Bart FM Droog. Al eerder stelden zij de echtheid van een Hitler-aquarel aan de kaak. Museumdirecteur Wim Seelen verwijst dit op zijn beurt naar het rijk der fabelen: “Dit laat ik me niet welgevallen”, aldus Seelen aan de NOS

Bij eerder betwijfelde aquarel is het nog niet zeker of het om een vervalsing gaat, in het geval van de nieuwe aanwinst van het oorlogsmuseum Eyewitness zou er volgens onderzoekers Van den Born en Droog geen twijfel mogelijk zijn. Aan de achterkant van het kunstwerk zijn een factuur uit 1920 en een boekstempel van Hermine Hoffmann bevestigd, dit is rede tot achterdocht. “Hermine Hoffman was een oudere, rijke bewonderaarster van Hitler, die hem bemoederde, maar er is geen enkele aanwijzing dat zij hem al in 1920 kende. Dat verhaal komt uit de duim van de vervalser”, aldus Droog.

Discussie over en weer
Het museum heeft de aquarel gekocht van een verkoper die zelf weer het in 2014 bij veilinghuis Hermann Historica in München aanschafte. Het veilinghuis voorzag in de informatie dat Hitler al in 1916 met Hermine Hoffmann correspondeerde, hij diende toen in de Eerste Wereldoorlog. Volgens Droog is het echter bekend dat Hitler in die tijd nooit post van het thuisfront ontving. Seelen zegt echter over scans van brieven van Hitler aan Hoffmann te beschikken en volgens hem is de bewering van Droog dan ook pertinent onjuist. De onderzoeker reageert hier weer op door uit te leggen dat vervalsers dit soort valse informatie leveren om aannemelijk te maken dat het om origineel werk gaat. Veilinghuis Hermann Historica zou volgens hem zelfs bekend staan om dit soort praktijken met betrekking tot de verkoop van valse nazi-memorabilia.

Bart FM Droog vertelt dat van alle aquarels van Adolf Hitler die na 1945 zijn opgedoken zijn er slechts vijf als echt bestempeld. Vier daarvan werden door het Amerikaanse leger meegenomen bij Hitlers fotogaaf Heinrich Hoffmann en verblijven nu in Washington. De vijfde bevindt zich in Florence en is daar via een Italiaanse verzetsstrijder terecht gekomen. De aquarel van Eyewitness lijkt volgens Droog twee druppels water op de aquarel in italië, afkomstig uit 1913. Het werk werd in 1984 tentoongesteld, vermoedelijk heeft de vervalser de afbeelding uit de tentoonstellingscatalogus nageschilderd.

Wim Seelen: “Droog heeft een punt als hij zegt dat er meer vervalsingen zijn dan echte. Voor vervalsers werd Hitlers werk natuurlijk interessant toen Hitler populair begon te worden. En hij had niet echt een eigen stijl. Dat maakte vervalsen makkelijk. Maar de echtheid van onze aquarel is door verschillende deskundigen bevestigd.”

De onderzoekers hebben inmiddels een bezoek aan het museum Eyewitness gebracht en vermoeden dat er nog meer valse memorabilia in de collectie terecht zijn gekomen. Het gaat om brieven en documenten van Hitler, Eva Braun en andere kopstukken van het nazi-regime, evenals hoge onderscheidingen met echtheidscertificaten. Droog: “Vermoedelijk zijn ze ergens in China gemaakt. Soortgelijk materiaal zie je bij veilinghuizen in zulke hoeveelheden, dat er zo langzamerhand meer nazi-onderscheidingen te koop zijn, dan er ooit Duitse soldaten zijn geweest.”