Nubische schatten naar het Drents Museum

In samenwerking met het Museum of Fine Arts in Boston organiseert het Drents Museum vanaf december 2018 de archeologische tentoonstelling ‘Nubië – Land van de Zwarte Farao’s’. Driehonderd objecten van de Nubische collectie uit Boston komen naar Assen, het betreft voorwerpen uit de periode van 2400 v. Chr. tot ca. 350 na Chr. Museumdirecteur Harry Tupan heeft vorige week de contracten met het Amerikaanse museum ondertekend.

De tentoonstelling zal het verhaal vertellen over de haat-liefdeverhouding tussen het oude Egypte en de Nubische koninkrijken. Nubië betreft het gebied ten zuiden van Egypte en ten noorden van het huidige Soedan. In de periode tussen 750 en 664 v. Chr. veroveren de Nubiërs Egypte, deze periode waarin Zwarte Farao’s over het Egyptische rijk heersen staat centraal in de expositie.

Wetenschappers van het Museum of Fine Arts Boston waren van 1916 tot 1920 betrokken bij de opgravingen van de archeologische vondsten. Topstukken komen onder meer uit de grafinventaris van koning Tagarqo, zoals 60 shawabti’s. Dit zijn beeldjes in de vorm van een mummie die de overledene in het hiernamaals moeten dienen. OP de shawabti’s staan inscripties die duiden dat de figuurtjes ‘werken’ voor de overleden farao.

Harry Tupan: ‘Het is een grote eer om met een van de grootste en bekendste Amerikaanse musea samen te werken. Het Museum of Fine Arts ziet in het Drents Museum ook een partner voor toekomstige tentoonstellingsprojecten.’

Archeologische tentoonstellingen
De tentoonstelling Nubië belicht een relatief onbekende beschaving uit de oudheid, dit sluit aan bij de missie van het Drents Museum: ‘het Drents Museum toont Drenthe een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe’. Het Drents Museum heeft inmiddels een rijke traditie opgebouwd van grote internationale archeologische tentoonstellingen, zoals Het Terracotta Leger van Xi’an (2008), Dode Zeerollen (2012), Maya’s (2016) en IRAN – Bakermat van de beschaving (juni 2018).