Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum

Vice-admiraal b.d. Matthieu J.M. Borsboom is de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum.

Ir. Anton Valk, die de rol van voorzitter tijdelijk waarnam na het vertrek van Wopke Hoekstra, wordt vice-voorzitter van de Raad. Algemeen Directeur van Het Scheepvaartmuseum Michael Huijser is blij dat Matthieu Borsboom en Anton Valk bereid zijn de rol van voorzitter en vice-voorzitter op zich te nemen. Het Scheepvaartmuseum heeft ambitieuze plannen voor de toekomst en met beide benoemingen is de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd.

Matthieu Borsboom, lid van de Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum sinds 2013 en herbenoemd voor een tweede termijn tot 2021, heeft een langjarige carrière gehad bij de Koninklijke Marine. Zijn laatste functie bij de KM was Commandant Zeestrijdkrachten. Daarna werd hij Directeur Defensie Materieel Organisatie. Na zijn leeftijdsontslag in 2016 heeft Matthieu een portfolio van toezichthoudende-, adviserende en leidinggevende functies waaronder president Apostolat Militaire Internationale, Commissaris Nederlands Loodswezen BV en lid Raad van Toezicht van het V-fonds.