Museumkaart blijft doorgroeien

Het aantal mensen met een Museumkaart in 2017 opnieuw gestegen naar 1,35 miljoen. De Museumvereniging maakt bekend dat ook het aantal Museumgids is toegenomen, eveneens het aandeel van mensen met een mbo-opleiding of een modaal inkomen.

Mirjam Moll, manager promotie van de Museumvereniging: “Deze positieve ontwikkelingen zijn vooral te danken aan de verscheidenheid in collecties, aanspreekende activiteiten in musea en de spreiding van musea over het land. Het is ook een blijk van waardering van het publiek voor de ondernemende musea in ons land.” In 2017 lanceerde de Museumvereniging het initiatief MuseumkaartMatch waar volwassen het ideale gezelschap voor een cultureel uitje kunnen vinden.

De Museumkaart groeit al tien jaar op rij. De huidige 1,35 kaarthouders in 2017 zijn goed voor een groei van 3,9% ten opzichte van 2016. In totaal hebben zijn 8,7 miljoen museumbezoeken gebracht, 2,8% meer dan vorig jaar. De vergoeding voor musea groeit hiermee met 12% naar 62 miljoen euro. Het gemiddelde aantal museumbezoeken is gelijk gebleven, net als vorig jaar waren dit er 6,6.

Vitaal maar breekbaar
De Museumvereniging benadrukt dat de museumbranche vitaal is maar onder druk staat door overheidssubsidies. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en dit is voor musea de uitgelezen kans om hun maatschappelijke waarde voor de samenleving onder de aandacht te brengen en hun relatie met de gemeente te verdiepen. Musea zouden met hun collecties een verrijking zijn voor bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.