Museum Vlaardingen wil het tij keren

In 2017 lijkt het Museum Vlaardingen in een neerwaartse spiraal te zijn geraakt, in oktober bleek het museum ook in financiële problemen te verkeren. Tijd voor actie, de Raad van Toezicht heeft twee experts aangesteld om de komende maanden een nieuw bedrijfsplan voor Museum Vlaardingen te ontwikkelen. 

De RvT heeft de opdracht aan Gert-Jan van der Vossen (vennoot van Holland Consulting Group) en Nicolette Bartelink (oud-directeur Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss) gegeven, zij zullen in samenspraak met belanghebbenden aan een nieuw bedrijfsplan gaan werken dat op brede steun in Vlaardingen kan rekenen. Van der Vossen en Bartelink zullen ook de eerste stappen zetten in de implementatie van de nieuwe plannen, daarna zal er een nieuwe directeur worden aangesteld die het stokje overneemt. De verwachting is dat dit in de zomer van 2018 zal plaats vinden.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de exploitatie van het huidige museumgebouw, ondanks reeds genomen bezuinigingsmaatregelen, niet dekkend is. Het museum is nog niet aantrekkelijk genoeg om een substantiële groei van bezoekersaantallen te realiseren. Het doel van het nieuwe bedrijfsplan is om tot een realistisch fundament voor Museum Vlaardingen te komen waarin ambitie, exploitatie, bezoekerscijfers en programmering op elkaar zijn afgestemd.