Veluws Museum Hagedoorns plaatse

foto; Hans van de Vlekkert

Tot 1964 is “Hagedoorns Plaatse” een boerenbedrijf geweest. De laatste eigenaar Johannes Johanneszn. van Niersen erft in 1925 samen met zijn vrouw Maria Johanna Gerritsdr. Vosselman de boerderij. In 1964 beëindigt Johannes zijn bedrijf en verkoopt hij het huis en erf aan de “Stichting tot Behoud van de Objecten met Historische of Kunstzinnige Waarde” in de gemeente Epe, beter bekend als de “Stichting tot Behoud”.
In december 1964 verhuurt de “Stichting tot Behoud” de boerderij “Hagedoorns Plaatse“ aan de dames Koster en Van Swol uit Amsterdam. Deze bewoonsters zijn van groot belang geweest bij de “moeizame strijd” om uiteindelijk tot de verwezenlijking van een museumboerderij te komen. Zij hebben de gehele boerderij gehuurd, maar staan de deel en een kamer af om er een museum in te vestigen. Bovendien werken zij op allerlei manieren mee, zoals het schoonhouden van het museumgedeelte en het toezicht er op.
Tevens hebben zij de museumbezoekers rondgeleid en uitleg gegeven.
Het enthousiasme waarmee en de manier waarop dit wordt gedaan, werd door de “Stichting tot Behoud” op hoge prijs gesteld.
Dit blijkt wel uit een historisch overzicht van genoemde stichting, waarin over de bewoonsters wordt gezegd: “Zij verdienen een pluim en grote dank”.
Op 22 juni 1978 werd de Stichting Veluws Streekmuseum opgericht; hiermede werd invulling gegeven aan de huidige organisatiestructuur van het museum. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het totale museumbeleid en alles wat daarmee samenhangt ligt bij het bestuur van de stichting. Inmiddels is het museum uitgebreid en verbeterd. Er werd een nieuwe wagenschuur gebouwd en een deel van de collectie werd ondergebracht in de nieuwbouw, die de vorm van een kapschuur kreeg. Momenteel  wordt de “varkensschuur” gerenoveerd. Door al deze verbeteringen kreeg “Hagedoorns Plaatse” in 2010 de officiële status van museum.