Veiligheidsmuseum PIT

Veiligheidsmuseum PIT gaat over de geschiedenis van de politie, brandweer en ambulance en wat hulpdiensten doen om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Aan de hand van historische voertuigen, een bijzondere collectie en interactieve games beleven bezoekers de wereld van veiligheid. Het Veiligheidsmuseum PIT valt onder het Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland. Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan (communicatie over) veilig leven.

Door het inzetten van historisch erfgoed, en van daar uit een verbindend element te zijn in de complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sector breed platform voor informatie en communicatie en debat voor zowel burgers als professionals. Het oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaarder te maken en daardoor medeproducent van veiligheid. Door burgers meer te weten laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals.