Teylers Museum

Het Teylers Museum in Haarlem is het eerste en oudste museum van Nederland, dat vanaf 1784 onafgebroken voor het publiek is opengesteld. Het museum is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. Het is van oorsprong geen museum in de huidige betekenis van het woord, maar veel meer een laboratorium en een atelier.

In de geest van de Verlichting geloofde Pieter Teyler (1702-1778) dat kennis alle mensen goed deed. Zelf verzamelaar, vond hij dat er een plek moest zijn voor het publiek om de wereld te onderzoeken. Die plek werd het Teylers Museum. De collecties zijn in hun authentieke samenhang te zien. Nergens anders in de wereld is een authentiek museuminterieur uit de 18de eeuw te zien. Jaarlijks bezoeken meer dan 110.000 mensen het museum.