Stedelijk Museum Vianen

VVV

Het Stedelijk Museum Vianen is een museum van alle Vianezen, jong en oud, en voor bezoekers van buiten de gemeentegrenzen. Het schenkt met prikkelende tentoonstellingen aandacht aan de rijke geschiedenis van de stad Vianen en de regio Vijfheerenlanden. Tevens fungeert het museum als podium voor hedendaagse kunstenaars.