Stedelijk Museum Kampen

Foto: KampenOnline

Het Stedelijk Museum Kampen is een museum dat gevestigd is in het Oude Raadhuis van Kampen. Het Stedelijk Museum Kampen heeft vier hoofdonderwerpen: Water, Religie, Rechtspraak en het Huis van Oranje.

Een zaal in het museum laat zien hoe Kampen rijk is geworden door het water, maar ook hoe water zorgde voor bedreiging. Het oude Hanzeverbond, de opgang en de neergang van de Hanzestad, de stijging van de zeespiegel in onze tijd; Kampen leeft met het water. De themazalen over religie geven informatie over de aanwezigheid van geloof in Kampen. De oude Schepenzaal uit 1545 is te bezichtigen en in de themazaal over bestuur en recht is te zien hoe rechtspraak in de Middeleeuwen geschiedde. Ten slotte behoren tot de vaste collectie, geschilderde portretten van alle stadhouders en koningen uit het Huis van Oranje. Kenmerk van deze collectie is dat de Oranjes van top tot teen geschilderd zijn.

Naast de vaste collectie zijn er vijf tot zes wisselexposities per jaar, over hedendaagse kunst.