Stedelijk Musea Zutphen

Met de verhuizing van de Musea Zutphen wordt een impuls gegeven aan het ’s Gravenhof, het oudste plein van Zutphen én de plek waar de geschiedenis van Nederland begon. Hier zijn de oudste menselijke resten van ons land gevonden door de Archeologische dienst. De grond onder het ’s Gravenhof en directe omgeving is een archeologische rijksmonument. Dit houdt in dat het een terrein is waar archeologische resten aanwezig zijn met een zeer grote wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. Vanwege het belang voor de nationale geschiedenis heeft het terrein een rijks beschermde status. Bovendien wordt het ’s Gravenhof omringd door meerdere rijksmonumenten: Hof van Heeckeren, Huize van Kasteele (waarin het Hampshire hotel is gevestigd) en de Sint Walburgiskerk.