Portugese Synagoge Amsterdam

Door Massimo Catarinella - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, Link

De Portugees-Israëlietische Synagoge van Amsterdam, ook wel Esnoga (Hebreeuws: אסנוגה) genoemd, is een synagoge uit de 17e eeuw die gebouwd werd door de Sefardische Joden. Toen het gebouwd werd, was het de grootste synagoge ter wereld. Het kolossale gebouw domineerde de omgeving en doet dat eigenlijk nog steeds.

De Snoge is onderdeel van een groot synagogencomplex. Slechts de Portugees-Israëlietische Synagoge vervult nog haar oorspronkelijke functie. De Grote Sjoel vormt tegenwoordig samen met de Obbene Sjoel (1685), de Dritt Sjoel (1700) en de Neie Sjoel (1750/1752) het Joods Historisch Museum. Het interieur van de Portugees-Israëlietische Synagoge is in tegenstelling tot dat van de Hoogduitse synagogen bewaard gebleven, inclusief de koperen kaarsenkronen en -houders, en dateert nog geheel uit de bouwtijd, wat buitengewoon zeldzaam is.