Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum

Het Openbaar Vervoer Museum Doetinchem bevat een collectie op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. De collectie is te zien in ruim 40 vitrines en wordt gevormd door schaalmodellen van treinen, trams en bussen en door voorwerpen die met het openbaar vervoer te maken hebben. In het museum wordt niet alleen aandacht geschonken aan de vervoermiddelen. Er is ook een grote collectie van voorwerpen die iets met het openbaar vervoer te maken hebben. Het gaat hierbij onder andere om uniformen van conducteurs, kaartjes en gebruiksvoorwerpen uit de wereld van het openbaar vervoer. Daarnaast is er een museumarchief dat veel boeken, tekeningen, foto- en ander documentatiemateriaal over de ontstaansgeschiedenis bevat.

Een deel van de expositie richt zich sterk op het vervoer in Gelderland, waar de voormalige Geldersche Tramweg-Maatschappij (GTW) een bekend beeld was in stad en land. Veel mensen hebben geen idee hoe de GTW lange tijd het gezicht van de Achterhoek heeft bepaald. Daarnaast wordt ook een beeld gegeven van het openbaar vervoer elders in Nederland. Doordat het museum in Den Haag is gestart, is veel materiaal van HTM en NZH te bezichtigen.

De historie wordt verlevendigd met behulp van foto’s, bewegende beelden en rijdende tram- en treinmodellen. Naast een LGB-baan zijn er ook modelbanen met een andere schaalgrootte.

Een deel van het museum is ingericht voor educatie-doeleinden. Voor (basisschool)kinderen is er lesmateriaal beschikbaar. Geschiedenis en techniek komen in dit deel samen. In het museum kan veel kennis worden opgedaan over de geschiedenis van het transport van zowel de Achterhoek als de rest van de wereld.

Het Openbaar Vervoer Museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van de familie Ooijevaar. Het museum is in 1988 officieel geopend in Den Haag, in 1990 heropend in Borculo en staat nu in Doetinchem. De laatste jaren is de collectie sterk uitgebreid, hierdoor ontstond ruimtegebrek. Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en vond die in Doetinchem, dat nog steeds gezien wordt als knooppunt van vervoer- en transportwegen binnen de Achterhoek en een deel van Gelderland. Het museum, gelegen in de directe nabijheid van station Doetinchem, werd op 1 september 2006 geopend door Pieter Hofstra, toenmalig Tweede Kamerlid namens de VVD, coördinator en woordvoerder bij de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat.