Nederlands Zouavenmuseum

Het Zouavenmuseum is gevestigd in het voormalige raadhuis van Oudenbosch en bewaart de geschiedenis van de Pauselijk Zouaven. Tussen 1860-1870 riep Paus Pius IX alle katholieke jongeren in de gehele wereld op om zijn land te verdedigen tegen de troepen van Victor Emmanuel II. Met 3200 deelnemers vormden de Nederlanders het grootste contingent. Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 het voornaamste verzamel- en vertrekpunt voor Nederlandse aspirant-zouaven. Het museum omvat drie zalen waarin u schilderijen, uniformen, wapens en vaandels aantreft, die herinneren aan het legendarisch geworden zouavenregiment. Een interessant – en misschien wel het aardigste – gedeelte van de permanente expositie wordt gevormd door talrijke persoonlijke brieven, dagboekjes, foto’s e.d. Behalve de voorwerpen beschikt het museum over een unieke documentatiecollectie. Vooral de inschrijfregisters en persoonsdossiers bevatten een schat aan persoonlijke gegevens die u elders niet of moeilijk kunt achterhalen. U kunt zelf onderzoek komen doen in de documentatie of tegen vergoeding naspeuringen laten verrichten. De conservator geeft u graag informatie.