Nederlands Steendrukmuseum

Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard in Noord-Brabant toont de uitvinding, de techniek, de uitingen en het maatschappelijk belang van het in 1798 door Alois Senefelder uitgevonden steendruk- of lithografie-vlakdrukprocedé. De in het museum opgestelde steendrukpersen, waaronder een exacte replica van de stangenpers van Senefelder en enkele steendruksnelpersen, zijn alle bedrijfsklaar. De handpersen en steendruksnelpersen (respectievelijk uit 1901 en 1926) in zowel het museum als wel het in september 2014 geopende Museumatelier Senefelder worden regelmatig gebruikt.

Veel kunstenaars ontdekten de steendruk. Het museum bezit van een aantal van hen steendrukken in de collectie: Kees van Dongen, Alphonse Mucha, Adolphe Willette, Jan Sluyters, Theo van Hoytema, Aart van Dobbenburgh, Albert Hahn, Dimmen Gestel, Toulouse Lautrec, Willy Sluiter, Maurits Cornelis Escher, Honoré Daumier, Karel Appel, Picasso, Corneille, Armando, Lies Verdenius, Toon Wegner, Poen de Wijs en Roland van de Berg. Ook de beroemde Liebig reclameplaatjes werden als kleurenlitho’s uitgevoerd. Zowel een aantal plaatjes als een album zijn in het museum te zien.