Nationaal Holocaust Museum

Het museum is in oprichting op een betekenisvolle locatie: de voormalige Hervormde Kweekschool. De crèche ernaast ving vanaf 1942 kinderen op, van ouders die zich moesten melden in de Hollandsche Schouwburg. Via de kweekschool ontsnapten vele kinderen aan de nazi’s en hun handlangers. Sinds mei 2016 toont het museum in kunstzinnige vorm de vele verhalen over de Holocaust en de periode erna.