Nationaal Brandweermuseum

hithellevoetsluis

Het Nationaal Brandweermuseum is gevestigd in Hellevoetsluis, in twee voormalige marinegebouwen die dateren uit 1786. De collectie omvat brandbestrijdingsmiddelen die in Nederland werden gebruikt tussen ca. 1550 en nu. In het museum zijn onder andere originele brandspuiten, gebouwd in de werkplaats van Jan van der Heyden, de man die de brandspuit verbeterde door er een slang aan toe te voegen. Verder zijn er ratels, emmers en andere attributen te zien, maar ook moderne brandblussers. De brandweervoertuigen in het museum laten de ontwikkeling zien die tussen de zeventiende en de eenentwintigste eeuw hebben plaatsgevonden.

Het Brandweermuseum heeft naast blusmiddelen ook andere zaken zoals een collectie onderscheidingstekens die brandweerlieden droegen in de tijd voor de introductie van het uniform, en een collectie miniatuur brandweerauto’s.