Museum voor Communicatie

Foto: Den Haag FM

Het Museum voor Communicatie is een interactief museum waarin men ontdekt hoe mensen met elkaar communiceren. Ze beheert historische expertise op het gebied van post, postzegels en telecommunicatie. De collectie is uniek in Nederland en sommige objecten zijn zelfs onderscheidend op wereldschaal. De 17e eeuwse kist met brieven van de Haagse Postmeester De Brienne en de Blauwe Mauritius, een van de zeldzaamste postzegels ter wereld, zijn hier voorbeelden van. De verhalen die aan de collectie ontleend kunnen worden spelen een belangrijke rol in toekomstige educatieprogramma’s en museumprogrammering, waarbij altijd een link wordt gelegd met de actualiteit.