Museum TwentseWelle

Foto: Lourens Huizinga

TwentseWelle is een museum in Enschede dat in het voorjaar van 2008 haar poorten opende. TwentseWelle is ontstaan uit een fusie van drie instellingen: Natuurmuseum Enschede, het Van Deinse Instituut en Museum Jannink.

Het cultuurhistorisch erfgoed van Twente wordt er gekoppeld aan het natuurhistorisch erfgoed. Deze combinatie van natuur en cultuur is uniek voor Nederland. De landelijke en internationale context krijgt daarbij de nodige aandacht.

In een permanente tentoonstelling in een enorme hal wordt de bezoeker geleid door het Twente vanaf zoals het er tijdens de laatste ijstijd uitzag tot het hedendaagse (en toekomstige) Twente. Wisseltentoonstellingen op het gebied van wetenschap, zorg, industrie en landschap, een mediatheek en een sterrenwacht maken deel uit van TwentseWelle, waarin ook streekcultuur en streektaal onder de aandacht worden gebracht.