Museum Gouda

places, stills, people

Museum Gouda is in 1874, door onder andere de stadstekenaar J.J. Bertelman en de predikant J.N. Scheltema, opgericht als het Stedelijk Museum van Gouda. Het museum werd gevestigd in het gebouw Arti Legi op de Markt. In 1947 werd de collectie ondergebracht in het Catharina Gasthuis. De functie en geschiedenis van het Gasthuis zijn terug te vinden in verschillende ruimten: de Chirurgijnsgildekamer, de kamer waar de chirurgijns vergaderden sinds 1699, een compleet apothekersinterieur op de oorspronkelijke plek van de Goudse stadsapotheek en in de kelder van de Gasthuiskapel is een verzameling straf- en martelwerktuigen te zien. Deze werden vroeger op het stadhuis van Gouda gebruikt om straffen van burgers te beslechten. In deze kelder is ook een dolcel te vinden; psychiatrische patiënten werden hier in het verleden opgesloten.

In Museum Gouda zijn tevens 16e-eeuwse altaarstukken, 19e-eeuwse schilderijen uit de Artzeniuscollectie (Haagse School/School van Barbizon) en een collectie Gouds plateel te zien. Het museum bezit onder andere werken van schilders als Isaac Israëls (1865-1943), Willem Tholen (1860-1931) en Odilon Redon (1840-1916) en Charles-François Daubigny (1817-1878). Naast kunst- en stadshistorische voorwerpen beheert Museum Gouda een grote collectie plateel. Plateel is een soort aardewerk dat uiterlijk lijkt op porselein.