Kaap Skil, museum van jutters & zeelui

Kaap Skil, voorheen het Maritiem- en Jutters Museum, is een museum in Oudeschild op Texel. De collectie van het museum, dat zichzelf profileert als een museum van jutters en zeelui, bestaat uit gejutte voorwerpen, voorwerpen uit gezonken schepen, scheepsmodellen en schilderijen van schepen. Er zijn maquettes van de haven van Oudeschild, de rede van Texel en Fort de Schans. Regelmatig worden er tentoonstellingen gehouden over de geschiedenis van de visserij en de scheepvaart in Nederland, zoals over de Vereenigde Oostindische Compagnie en reddingsbrigades.

Kaap Skil is deels een openluchtmuseum. Op het museumterrein zijn allerlei gebouwen te zien zoals die vroeger op Texel werden gebruikt, zoals visserswoningen, een smederij, een rokerij en ‘De Traanroeier’, een gerestaureerde korenmolen.