Historisch Museum Haarlemmermeer

Het Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp presenteert de algemene geschiedenis van deze 160 jaar jonge polder. U maakt een wandeling door het -op schaal nagebouwde- dorp en leert er over de eerste droogmakingsplannen, de droogmaking en vooral wat daarop volgde. Tijdens het bezoek ontmoet u de vroegste pioniers die het verhaal over de moeilijke start en de verdere ontwikkeling van de voor de polder zo belangrijke landbouw vertellen.

Verderop in het museum komt het dagelijkse dorpsleven aan bod. Op het ‘marktplein’ kunt u een kijkje nemen in het café, de kerk, het bankgebouw of de school. Ook de smid, timmerman en kruidenier hebben er hun plek. Voorbij het marktplein wordt het angstige, maar menigmaal ook heroïsche verhaal over de oorlogsjaren in de polder aanschouwelijk gemaakt. De wandeling eindigt bij de polder van vandaag, bij Schiphol en de vele moderne bedrijventerreinen.