Het Spinozahuis

Het Spinozahuis is het huis in Den Haag aan de Paviljoensgracht 72 waar de filosoof Spinoza verbleef tot aan zijn dood.

Het huis werd in 1646 gebouwd in opdracht van de schilder Jan van Goyen die het verkocht aan Havick Steen, de zoon van Jan Steen.

In het najaar van 1669 verhuisde Spinoza vanuit Amsterdam naar Den Haag. Hij woonde korte tijd aan de Veerkade, waarna hij verhuisde naar de Paviljoensgracht, het huis van Hendrik van der Spyk. Hier woonde hij tot zijn dood in 1677. In het Spinozahuis bevindt zich een studiezaal en bibliotheek waar bezoekers op afspraak studies over Spinoza kunnen raadplegen. Aan de Paviljoensgracht, vlak bij het Spinozahuis, is ook een standbeeld van Spinoza te vinden.

Het huis wordt, evenals het Spinozahuisje in Rijnsburg beheerd door de Vereniging Het Spinozahuis.