Het Pakhuis

Museum Het Pakhuis is een centrum voor Erfgoed, Natuur & Milieu. In het archeologisch en natuurhistorisch  museum kan je op expeditie door het verre verleden van Ermelo. Zo zijn er vuurstenen, scherven en botten van mammoeten die jezelf kunt bekijken, voelen en ruiken.  Je maakt een duik in het verleden door zelf als archeoloog op zoek te gaan naar vondsten.
Het Pakhuis organiseert regelmatig speciale activiteiten voor jong en oud die je terug kunt vinden onder het kopje activiteiten. Naast de vaste expositie is er ook een tijdelijke expositie die twee keer per jaar wisselt.
Het centrum verbeeldt de geschiedenis van Ermelo en de verbintenis van de bevolking sinds de oudste tijden met het omringende landschap. Ermelo als groene gemeente, nu en in de toekomst, is een logisch vervolg op deze geschiedenis.