Grote Sint Laurenskerk

Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, Link

De Grote of Sint Laurenskerk is het grootste middeleeuwse kerkgebouw in de Alkmaarse binnenstad. Karakteristiek zijn de buitenmuren van witte gobertangesteen, waarmee het bakstenen gebouw bekleed is, het vieringtorentje (1525) en de vensters in de gevels van het dwarsschip, die tot de grootste van West-Europa behoren. Voorts is Duitse tufsteen gebruikt voor de muren en het schip.

In de kerk bevinden zich ronde zuilen in gelige ledesteen.

De kerk huisvest twee zeer bekende orgels: een koororgel uit 1511, het oudste nog bespeelbare orgel van Nederland en het 17e-eeuwse hoofdorgel.