Graafs Museum

Het Graafs Museum toont archeologische vondsten, gravures, tekeningen, foto’s, maquettes en nog vele andere zaken, de geschiedenis van de gemeente Grave, bestaande uit de stad Grave, de kerkdorpen Gassel, Escharen en Velp en hun inwoners vanaf de vroegste tijden tot heden.

Daarnaast vindt u er jaarlijks een aantal wisseltentoonstellingen waarbij een onderwerp dat met de gemeente Grave in de ruimste zin raakvlakken heeft verder wordt uitgediept.