Gelders Geologisch Museum

Het Gelders geologisch Museum is voortgekomen uit een particuliere collectie en is tegenwoordig als
stichting aangesloten bij de museumvereniging.

Het doel van het museum is het bewaren, uitbreiden een tentoonstellen van de collectie voor een breed publiek. Ook wil het museum de geologie toegankelijk maken voor de jeugd.

De totstandkoming van het Gelders Geologisch Museum in 1995 was het resultaat van grote inzet van een aantal vrijwilligers met liefde voor de geologie. De basis van de museumcollectie werd gevormd door de privé collectie van wijlen de heer F. (Fré) Van Dam. Door de jaren heen is de collectie uitgebreid met schenkingen en aankopen.