EYE Collectiecentrum

Het EYE collectiecentrum is de kroon op de verhuizing van EYE naar Amsterdam Noord. De collectie was verspreid over een aantal locaties binnen en buiten Amsterdam; de collectiespecialisten en archivarissen werkten dus ook verspreid. Dat wordt nu anders.

Collectiebehoud begint met opslag onder de juiste omstandigheden, en daarom zijn er in de nieuwe depots geavanceerde klimaatsystemen. Een deel van de filmcollectie wordt zelfs ingevroren in zogeheten sub-zero depot. Het gaat hier vooral om kleurnegatieven en masters, 70mm kleurkopieën en een deel zwartwit negatieven. De iets minder kwetsbare films komen in een gekoeld depot met gereguleerde luchtvochtigheid terecht. De papieren archieven worden ook onder constante luchtvochtigheid en temperatuur bewaard.

Niet alle films verhuizen mee. Zo vragen de nitraatfilms om speciale bewaaromstandigheden en blijven daarom waar ze zijn: in speciale bunkers met klimaatbeheersing, buiten de bebouwde kom.