De Halve Maen

De Halve Maen is een replica van een schip van de V.O.C. dat in 1618 uitbrandde tijdens een aanval van de Engelsen in de buurt van Batavia (het latere Jakarta). Het aan het Westfries Museum in bruikleen gegeven schip is in Hoorn opengesteld voor publiek op een vaste ligplaats aan het Oostereiland bij het Centrum Varend Erfgoed.

Deze replica werd in 1989 door The New Netherlands Museum op initiatief van dr. Andrew A. Hendricks gebouwd. Sinds mei 2015 is De Halve Maen in Nederland te bezichtigen, waar het vijf jaar zal blijven liggen.