Chabot Museum

Het Chabot Museum is een aan de Nederlandse kunstschilder en beeldhouwer Henk Chabot gewijd museum, gevestigd in een monumentale villa in het Museumpark in Rotterdam.

Pand en collectie vormen sinds de opening in 1993 een hechte eenheid waarbij de specifieke architectuur van het internationale Nieuwe Bouwen in voorwaardelijke zin bijdraagt aan de kunstbeleving. De woonhuisdimensie levert een kwalitatieve context op die uitnodigt tot kijken en het aangaan van ‘een op een’ relatie met een authentiek kunstwerk, een plaatsbepaling, letterlijk en figuurlijk. Het monografische karakter wordt doorgaans als een kracht ervaren.

Het werk van de Rotterdamse kunstenaar Henk Chabot (1894-1949), schilder en beeldhouwer, diens monumentale werken en die van tijdgenoten blijken telkens weer, in kwalitatieve zin, inspirerende aanknopingspunten te bieden die nieuwe gezichtspunten bloot leggen.