BAK, Basis voor Actuele Kunst

BAK, Basis voor Actuele Kunst ging in 2003 van start als opvolger van het Utrechtse kunstenaarscollectief Begane Grond. Bij BAK komen kunstenaars, denkers, wetenschappers, activisten, intellectuelen, studenten, andere culturele en politieke beroepsbeoefenaars en overige geïnteresseerden samen rond een zelf gekozen onderwerp, thema of urgente maatschappelijke kwestie. Door deze politiek-filosofische benadering van kunst en de kunstenaarspraktijk onderscheidt zij zich van andere instellingen.

Op basis van onderzoek naar een dergelijk actueel onderwerp – meestal in de vorm van een langdurig denkproces met hier en daar een publieke interventie – wordt een verscheidenheid aan programma’s op het gebied van onderzoek, dialoog, onderwijs, tentoonstellingen en publicaties gerealiseerd met als doel het mobiliseren van nieuwe ideeën over het onderwerp en de verschillende betekenissen ervan vanuit diverse invalshoeken te bekijken. Deze benadering vereist een verschuiving van een puur kritische beschouwing van hoe de dingen zijn naar het opstellen van actieve proposities omtrent hoe de dingen anders zouden kunnen zijn.

Tegelijkertijd wil BAK zich door middel van haar filosofie over het delen en wederzijds toegankelijk maken van kennis en kunde de gemeenschappen om zich heen stimuleren en ondersteunen om dergelijke proposities in hun eigen initiatieven op te nemen.