Agrarisch Museum Westerhem

VVV

Het Agrarisch Museum Westerhem bevindt zich in een authentieke stolpboerderij. Getoond wordt het Beemster agrarische leven rond 1920. Kenmerkend voor de Noord-Hollandse stolp zijn de piramide-vorm en de situering van de stal, dars en woonkamer rondom de hooiberg: het vierkant. De koestal bestaat uit een lange regel (zomerstal en kaasmakerij), korte regel (winterstal) en aangrenzend de paardenstal. Ook zijn er een knechtenkamer en een werkende brongasinstallatie te vinden. In het voorhuis van de stolp, waar vroeger de herenboer woonde, bevindt zich het bezoekerscentrum van het Werelderfgoed de Beemster.