Aaltense Musea

De missie van het Onderduikmuseum Markt 12 is om bezoekers, jong en oud, aan te zetten tot reflectie en bezinning op verschijnselen als racisme, fascisme en discriminatie in het verleden, heden en mogelijk ook in de toekomst. Mede vanwege de grensligging streven we ernaar de euregionale contacten tussen Duitsers en Nederlanders te bevorderen, door kennis te nemen van elkaars geschiedenis tijdens de jaren veertig van de vorige eeuw, waarop talloze vooroordelen zijn geworteld. Ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholieren worden door het museum om die reden, via een tweetalige presentatie en tweetalige lespakketten, ook gestimuleerd.

Het doel van het Industriemuseum is om de grote schat aan informatie over de historie en ontwikkeling van de Aaltense textiel- en hoornindustrie en de agrarische ontwikkeling van de Aaltense regio voor het nageslacht te bewaren en zichtbaar te maken voor een groot publiek.

Met wisselexposities wordt ingehaakt op de thema’s van de twee musea. De interactieve tentoonstellingen nodigen zowel volwassen bezoekers als kinderen uit zelf op ontdekkingsreis te gaan. Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn speurtochten beschikbaar. Naast lespakketten voor scholieren zijn er routes en rondleidingen op afspraak.