Museum het Louvre in Parijs

Het Parijse museum het Louvre heeft in 2016 een sterke daling in het aantal bezoekers voor haar kiezen gekregen. In totaal bezochten 7,3 miljoen het museum, in 2014 werd er nog een record gebroken met 9,3 miljoen. In het optimisme van 2014 voorspelde men een groei naar 12 miljoen bezoekers in 2025, maar dit vertrouwen is na de terroristische aanslagen in Frankrijk in 2015 en 2016 verdwenen. 

De daling in het aantal bezoekers wordt door het Louvre verklaard door het wegblijven van internationale toeristen. Museumdirecteur Jean-Luc Martinez zet de cijfers uiteen op radiostation Europe 1: het museum trok 18% minder Amerikanen, 31% minder Chinezen en 61% minder Japanners dan vorig jaar. Een derde van de bezoekers is Frans en dat aantal is in 2016 stabiel gebleven. Hoewel het museum in de Franse hoofdstad minder vaak de bestemming voor een schoolreisje was, kwamen er evengoed 2 miljoen Fransen langs.

Het museum kende nog een onverwachte tegenslag begin juni 2016: de Seine dreigde buiten haar oevers te treden en dit bracht de kunstschatten in de kelders in gevaar. Tijdens het hoogwater werden werken deze naar boven gehaald en ondergebracht in de overige zalen van het museum. Het Louvre sloot toen vier dagen haar deuren en ook dit heeft effect gehad op het dalende bezoekersaantal. De ervaringen van de bezoekers zijn wel positief, mede door verbetering aan het entreegebouw. Maar liefst 70% van de museumgangers gaf aan ‘zeer tevreden’ te zijn, tegen 53% in 2015.

Overigens zag het Centre Pompidou, dat in 2017 40 jaar bestaat, juist een lichte stijging in de bezoekersaantallen. Met 3,3 miljoen ontving het museum 9% meer gasten dan in 2015. Het museum voor moderne kunst heeft een hoger percentage nationale bezoekers en is dus minder afhankelijk van het toerisme in de stad.

DELEN