Zesentwintig kunstwerken verspreid over 100 kilometer langs de IJssel van Doesburg tot Zwolle. De IJsbiënnale, de ‘langste tentoonstelling van Nederland’ wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is tot 24 september te zien. Dat het organiseren van een expositie verdeeld over veertien gemeenten, drie waterschappen en twee provincies niet vanzelf gaat valt te lezen in een reportage van het NRC.  

Initiatiefnemer en directeur van Kunstenlab Mieke Conijn vertelt: “Het begon zes jaar geleden met twee kleine tentoonstellingen, die we hadden opgezet langs de rivier.” Deze tentoonstelling werden georganiseerd voordat de uiterwaarden werden verbreed, dijken werden verplaatst en watergeulen werden aangelegd in reactie op de klimaatverandering. Conijn: “Dat het samenviel was toeval, maar bracht ons wel op het idee van de hele rivier als thema voor een tentoonstelling”.

De tentoonstelling vindt plaats in een natuurgebied, voor de organisatie waren zo’n 50 vergunningen nodig. Conijn moest hiervoor in gesprek met overheden, natuurorganisaties en particulieren. De gemeenten moesten niet alleen toestemming verlenen maar als het even kon ook meebetalen. Lokale kunstenaars naar voren schuiven was geen mogelijkheid voor de gemeenten, omdat de IJsbiënnale een internationaal karakter wil uitdragen. Dit was ook nodig om subsidies van landelijke kunstfondsen te kunnen krijgen. Wel vindt er een parallel programma plaats met lokale initiatieven als lezingen, voorstellingen en kleinere exposities.

Het thema van de tentoonstelling is ‘klimaatverandering’. Fietsend alle werken bekijken kan in drie of vier dagen. Wandelend leg je de route in maar liefst acht etappes af. De 100 kilometer met de auto overbruggen wordt afgeraden, omdat je dan eigenlijk het landschap niet ervaart.

Verder lezen en meer beeldmateriaal bekijken kan hier op de website van het NRC.