Koning opent expositie in het Noordbrabants Museum

In 2018 viert de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap haar 700 jarig jubileum en dit is aanleiding voor een tentoonstelling over haar geschiedenis in het Noordbrabants Museum. De expositie toont eeuwenoude objecten uit de collectie van het broederschap, waaronder een Delftsblauw servies, perkamenten aflaatbrieven en fragiele kazuifels. ‘Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ‘s-Hertogenbosch’ wordt vrijdag 16 februari geopend door koning Willem-Alexander, evenals zijn koninklijke voorgangers zelf ook lid van de  Broederschap. 

De tentoonstelling ‘Geloven in vriendschap’ geeft een overzicht van de 700-jarige geschiedenis van de Broederschap, topstukken uit de verzameling worden gepresenteerd op een lange tafel die dwars door vier paleiszalen van het Noordbrabants Museum loopt. Deze rijk gedekte tafel staat symbool voor de eeuwenoude traditie van het genootschap: de broederlijke maaltijd. Het is een mysterie wie er allemaal aan deze tafel plaats nemen, uit oude reken- en wapenboeken zijn namen naar voren gekomen als Jheronimus Bosch en Willem van Oranje. Ook de huidige koning schuift af en toe aan. Hoewel de broeders in de volksmond vaak ‘Zwanenbroeders’ worden genoemd, is deze eretitel eigenlijk alleen bestemd voor leden van het koninklijk huis.

Illustere Lieve Vrouwen Broederschap, het logo van de Zwanenbroeders.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 opgericht door een kleine groep geestelijken en geestelijken-in-opleiding om de heilige maagd Maria te vereren. Naast het religieuze aspect is ook maatschappelijk aanzien een reden om tot de broederschap toe te treden, vanaf 1642 krijgt het een meer open karakter en ontstaat een gemengd gezelschap van katholieke en protestantse broeders die hun geloof in vriendschap belijden. De pijlers van de Broederschap zijn liefdadigheid, het behoud van cultureel erfgoed en tradities, ruimte voor spiritualiteit en onderlinge broederschap. Het gezelschap is daardoor sterk verankerd in het religieuze, sociale en maatschappelijke leven van ‘s-Hertogenbosch.

De tentoonstelling ‘Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ‘s-Hertogenbosch’ is van 17 februari tot 3 juni 2018. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een publicatie geschreven door historicus Jan van Oudheusden.