DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur krijgt nieuwe directeur

Maaike Verberk is de nieuwe directeur van DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (voorheen Digitaal Erfgoed Nederland), dat heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt. Voor DEN speelt de digitalisering van de cultuursector een belangrijke rol, Verberk heeft met diverse managementfuncties binnen deze sector de juiste papieren om per 1 februari 2018 vertrekkend directeur Marco de Niet op te volgen. 

De nieuwe directeur is momenteel zakelijk leider van Toneelgroep Amsterdam, daarvoor is Verberk onder meer werkzaam geweest als adjunct-directeur bij Plaza Futura in Eindhoven en was zij projectleider van de stichting Jheronimus Bosch 500 in Den Bosch. In deze functies lag haar focus op kennisontwikkeling, kennisdeling en toepassing van de digitale mogelijkheden voor cultuur.

Maaike Verberk over haar nieuwe aanstelling: “DEN heeft de mooie, uitdagende taak om samen met culturele instellingen te werken aan het digitaliseren van hun werk. Met de erfgoedsector heeft DEN al veel bereikt. Uit mijn huidige ervaring bij Toneelgroep Amsterdam weet ik dat cultuurmakers ook het belang zien van het digitaal bewaren en openbaar maken van hun producties en bijbehorend materiaal. het is goed om zorgvuldig na te denken over op welke manier digitalisering recht doet aan al die prachtige dans- en theaterproducties. DEN werkt mee aan een toekomstbestendige culturele sector en ik heb veel zin om aan de slag te gaan.”

Hermineke van Bockxmeer, namens de Raad van Toezicht: “Met haar brede ervaring in de culturele sector in uiteenlopende functies, kan Maaike Verberk bij uitstek DEN als nationaal kennisinstituut verder op de kaart zetten en de bredere opdracht op het terrein van digitalisering in de culturele sector vormgeven. Met haar uitgebreide netwerk in de sector, bij de overheid en adviesraden en haar verbindende kracht, zal zij DEN ook verder positioneren in het strategisch netwerk digitaal cultureel erfgoed.”

 

DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om gezamenlijk een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening.