Jaarlijks tien miljoen extra voor cultuur

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) heeft bekend gemaakt dat er ieder jaar tien miljoen euro extra zal worden geïnvesteerd in kunst en cultuur. Hierdoor kunnen verschillende culturele instellingen en gezelschappen hun programmering voort zetten en worden er nieuwe kunstvormen gestimuleerd die weer een ander publiek aantrekken. De kersverse minister laat weten het zeer belangrijk te vinden dat het cultuuraanbod een groot deel van de bevolking bereikt. 

Van Engelshoven: “Dit is goed nieuws voor de vele culturele instellingen en gezelschappen die al een hele poos in onzekerheid verkeren. Zij kunnen zich nu weer met volle energie storten op de programmering voor het nieuwe seizoen. Met deze investering van € 10 miljoen zorgen we voor continuïteit, zodat culturele instellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden.”

Een groot deel van het extra geld is bestemd voor het Fonds Podiumkunsten, hun budget wordt voor de periode 2018-2020 opgehoogd met € 9 miljoen euro per jaar. Zij verdelen het geld onder instellingen en gezelschappen die eerder een positieve beoordeling hebben gekregen over hun prestaties, maar waar eerder niet genoeg geld voor beschikbaar was. Danstheater AYA, Orkater en theatergroep Suburbia kunnen bijvoorbeeld met dit geld hun programmering voortzetten. De resterende 1 miljoen zal beschikbaar zijn voor andere cultuurfondsen om nieuwe genres een impuls te geven. Hierbij wordt vooral gedacht aan de beeldende kunsten, maar ook literatuur, amateurkunst en de creatieve industrie.