Nijmegen mede schuldig aan crisis Museum Het Valkhof
Jan van Laarhoven, interim directeur Museum Het Valkhof / Foto: De Gelderlander - Eveline van Elk.

Voor de kerst barstte de bom bij Museum Het Valkhof in Nijmegen. Directeur Arend-Jan Weijsters werd door de Raad van Toezicht op non-actief gesteld en er werd een beerput opgetrokken. Hoewel verschillende partijen binnen het museum nu lijnrecht tegenover elkaar staan gaat de dagelijkse gang van zaken gewoon door. Interim-directeur Jan van Laarhoven heeft zichzelf een belangrijke taak gesteld: de Nijmegenaren moeten Het Valkhof weer gaan beschouwen als hun eigen museum. 

Van Laarhoven vertelt vandaag in De Gelderlander: “Er zijn blijkbaar nogal wat bezoekers die vinden dat het museum zich van de stad heeft vervreemd. Wanneer dat zo is, en dat gaan we uitzoeken, dan zal het museum daar rap wat aan moeten doen”.

De bekvechtende partijen binnen het museum, waar de Raad van Toezicht momenteel lijnrecht tegenover het managementteam en de ondernemingsraad staat, zijn het wel eens over de aanstelling van Jan van Laarhoven als plaatsvervanger voor Weijsters. Deze laatste probeert momenteel middels een kort geding zijn schorsing door de RvT ongedaan te maken. In de tussentijd wordt er niet stilgezeten in Nijmegen en probeert de interim-directeur overzicht te krijgen van wat er nou allemaal gaande is.

“Ik moet een onderzoek opstarten dat antwoord geeft op vragen over geld, visie en de rol van het museum in en buiten Nijmegen. Misschien is dat laatste wel het belangrijkste. Musea zijn immers van ons allemaal. Ze bewaren ons erfgoed en de daarmee verbonden verhalen die onze geschiedenis vormen. De problemen van het museum zijn niet gering, maar die lossen we op”, aldus de interim bestuurder.


Meer nieuws gerelateerd aan Museum het Valkhof.

DELEN