Alle hens aan dek voor Museum Rijswijk

Foto: Rijksmonumenten

Afgelopen zomer werd bekend dat Museum Rijswijk in problemen verkeerd. Volgens Rijswijk.tv slaat de financiële balans al ruim een jaar negatief uit, de kosten stijgen maar de inkomsten lopen terug. De gemeenteraad heeft deze week haar zorgen uitgesproken: “Het museum is technisch failliet, maar het museum moet wel blijven. Het is nu alle hens aan dek”, zo luidde de reacties. 

Een recent onderzoeksrapport biedt uitgangspunten om de situatie te verbeteren, zo zou een crisismanager orde op zaken moeten stellen. Intern dient de bedrijfsvoering structureel te worden veranderd, de organisatie moet professionaliseren en zich meer bezig houden met de exploitatie. Naar buiten toe moet het museum zich beter positioneren in de gemeenschap en haar aantal activiteiten vergroten. Een van de Rijswijkse raadsleden gaf ook aan dat het museum ‘een prachtige trouwlocatie’ is.

De gemeente en het museum zijn nu in overleg over de te nemen stappen. Beide zijn het er over eens dat het noodzakelijk is de veranderingen snel in te zetten. De gemeenteraad wil hier graag nauw bij betrokken blijven.

Op dit moment is er in het museum onder meer een fototentoonstelling van The Beatles te zien, met foto’s van Robert Whitaker. Deze expositie loopt tot 21 januari.