Leonardo Da Vinci, Dame met Hermelijn, 1489-1490, collectie Poolse staat, Czartoryski Museum, Krakau.

De Poolse staat neemt de kunstcollectie van een verzamelaar over voor een prijs ver onder de marktwaarde. Voor 100 miljoen euro is Polen nu eigenaar van een verzameling die naar schatting twee miljard waard is, hiertoe behoren onder meer het beroemde schilderij Dame met Hermelijn van Leonardo Da Vinci en Landgoed met de goede Samaritaan van Rembrandt. Het ministerie van Cultuur kwam dit vandaag overeen met Adam Karol Czartoryski, erfgenaam van de familie aristocraten die de collectie over een periode van twee eeuwen heeft opgebouwd. 

De collectie is ondergebracht in het Czartoryski-museum in Krakau. Naast de Leonardo en Rembrandt omvat het ook tekeningen van Renoir en werk van de 15e eeuwse Haarlemmer Dirk Bouts. Volgens een ruwe schatting is de totale collectie tussen 1,8 tot 2,3 miljard euro. Het schilderij van Leonarda Da Vinci alleen al is verzekerd voor 331 miljoen euro. De deal is  verkapte donatie te zijn, een schenking die volgens Czartoryski ‘in het belang van de Poolse natie is’. Zijn voorouders zouden ook altijd het beste voor hebben gehad met hun land.

Het bestuur van de Czartoryski-stichting is het niet eens met de nazaat en uit protest tegen het akkoord afgetreden. Zij zijn van mening dat er eerst een nauwkeurigere taxatie van de collectie had moeten plaats vinden om de juiste waarde ervan te kennen. Volgens minister van Cultuur Piort Glinksi zijn “de rechten van de Poolse natie op de collectie” nu veilig zijn gesteld. De regerende conservatieve en eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid, wil de nationale trots graag onderstrepen door culturele en industriële erfgoederen onder controle van de staat te brengen.

 

DELEN