Friese gedeputeerde: verplicht bezoek aan Fries Museum

In navolging tot het verplichte bezoek aan het Rijksmuseum en het leren van het Wilhelmus dat in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen, stelt Friese gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) dat Friese kinderen ook het lokale cultuurgoed tot zich moeten nemen. In het NRC zegt zij dat dit betekent dat zij het ‘Folksliet’ zouden moeten kennen en een bezoek aan het Fries Museum in Leeuwarden brengen. 

Poepjes zou graag zien dat er meer aandacht komt voor de eigen identiteit van de Friezen. “Als provincie steken we miljoenen in lesmethodes Fries, en de Friese geschiedenis en cultuur maken daar deel van uit.” Over het Friese volkslied zegt ze: “Het heeft maar zes regels, een geweldig refrein en meer bite en vide dan het Wilhelmus.” Beide liederen kunnen in het lespakket gewoon naast elkaar blijven bestaan. “Beide zijn belangrijk. Friesland en Nederland horen bij elkaar.”