Directeur Museum Jan van der Togt vertrekt

Heleen van Ketwich Verschuur vertrekt al na twee jaar als directeur bij het Jan van der Togt Museum in Amstelveen. Zij heeft een nieuwe baan als hoofd van het Sportbedrijf Amstelveen. Het bestuur van het museum voor moderne kunst zoekt per 1 juni 2018 een opvolger. 

Van Ketwich Verschuur begin in maart 2016 bij het museum, zij nam het stokje over van Jan Verschoor die ruim 25 jaar de leiding over Museum Jan van der Togt voerde. Onder Ketwich Verschuur werd in 2016 de verbouwing afgerond en afgelopen jaar telde het museum meer dan 30 duizend bezoekers.

Het bestuur van Museum Jan van der Togt laat weten de vertrekkend directeur zeer  erkentelijk te zijn voor haar bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het museum. Op zeer korte termijn zal een profiel worden samengesteld van een opvolger, hierna kan de werving en selectie starten.