‘De Friese Droom’ van Museum Heerenveen te duur

Het spande er lange tijd om of Museum Heerenveen open kon blijven maar eerder dit jaar en na protestacties zag de gemeenteraad toch af van de voorgenomen bezuinigingen. Nu durft men weer naar de toekomst te kijken, maar voorzichtig want de benodigde 2,5 miljoen voor de nieuwe plannen is vele malen hoger dan de resterende gemeentelijke subsidie van 165.000 per jaar. De gemeente heeft al gevraagd om een goedkoper voorstel. 

Volgens de Leeuwarder Courant heet het toekomstplan van de Stichting Museum Heerenveen ‘De Friese Droom’, hierin deelt men het streekmuseum in twee delen: arm en rijk. Een bezoek aan het museum zou een beleving worden, men kiest om de route als veenarbeider of als veenheer wil doorlopen. De ene helft van het museum verhaalt over de veengeschiedenis, men kan daar zelf met een veenschep ervaren hoe zwaar turfgraven was en er zijn ideeën voor een plaggenhut. De andere helft toont Heerenveen rond 1830, hier staan de ‘Heeren van het veen’ centraal, andere belangrijke elementen zijn de oranjegeschiedenis, de zilversmeden en de leer van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Het bestuur van de stichting wil ook de entree verleggen van het Gashoudersplein naar het Gemeenteplein, de ingang zou nu niet ‘uitnodigend’ genoeg zijn. “Het museum is een onzichtbaar instituut geworden aan een parkeerplaats”, aldus het bestuur.

Volgens de eerste beramingen kost de herinrichting van het museum tussen de 1000 en 1500 euro per vierkante meter, met een oppervlakte van 2500 meter zou dit betekenen dat het project minstens 2,5 miljoen euro zou kosten. Het college van burgemeester en wethouders vraagt nu om een goedkoper en beter onderbouwd financieel voorstel, waar mogelijk ook voor minder vierkante meters. Het museum heeft hiervoor tot oktober de tijd.


Meer nieuws gerelateerd aan Museum Heerenveen.